EUBIZFOOD tham gia chương trình Festival Khởi nghiệp 2022. ggggg

📌 EUBIZFOOD tham gia chương trình Festival Khởi nghiệp 2022.
Sáng ngày 19/1/2022, EUBIZFOOD với dự án Snack – Hạt điều Bình Phước trên đất Mỹ đã tham gia Chương trình Festival Khởi nghiệp được tổ chức bởi Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EUBIZ Việt Nam và Công ty Cổ phần EUBIZ Bình Phước đã đại diện trình bày về các hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty, sản phẩm và những thách thức công ty đang gặp phải.
Về tổng quan dự án, bà Hoa cho biết EUBIZFOOD thực hiện hoàn toàn các khâu từ kiểm soát nguyên liệu tại địa phương, sản xuất chế biến đến xuất khẩu. Với phân khúc khách hàng cao cấp từ Mỹ, sản phẩm sử dụng 100% nguồn hạt điều Việt Nam. Bên cạnh đó, sản phẩm đã được bảo hộ thương hiệu thành công từ Mỹ và sắp tới sẽ được Quỹ hỗ trợ tài chính hỗ trợ bảo hộ thương hiệu tại Châu Âu.
Dự kiến dự án Snack – Hạt điều Bình Phước trên đất Mỹ sẽ đẩy mạnh phân khúc khách hàng B2C đẩy mạnh doanh thu trong thời gian tới. Bà Hoa – Đại diện dự án cũng bày tỏ mong muốn kêu gọi đầu tư theo mô hình góp vốn và trả theo lợi nhuận để đẩy mạnh triển khai mảng marketing và sản xuất Organic.
——————————————–
📌 EUBIZFOOD participates in the Startup Festival 2022.
On the morning of January 19, 2022, EUBIZFOOD with the Snack project – Binh Phuoc Cashew Nuts in the US participated in the Startup Festival Program organized by Business Forum Magazine. Ms. Nguyen Thi Thanh Hoa – CEO of EUBIZ Vietnam Joint Stock Company and EUBIZ Binh Phuoc Joint Stock Company represented the company’s business activities, production, products and the challenges that the company has to face.
About the project overview, Mrs. Hoa said EUBIZFOOD completely implements all stages from controlling raw materials locally, from production to processing to export. With the high-end customer segment from the US, the product uses 100% Vietnamese cashew nuts. In addition, the product has been successfully trademarked in the US and will soon be supported by the Financial Support Fund for brand protection in Europe.
It is expected that the Snack – Binh Phuoc cashew nut project in the US will promote the B2C customer segment to boost revenue in the near future. Ms. Hoa – the Project representative also expressed her desire to call for investment under the model of capital contribution and pay-for-profit to promote the implementation of organic marketing and production.
——————————————
Hotline: 0935085757 (Whatsapp, viber)
Có thể là hình ảnh về 5 người, màn hình, TV và trong nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *